อบรมโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ. 2556

เรืออากาศตรีสุวิชา  แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน อบรมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 โดยมี นายสุขุม  รัตนจินดา สถิติจังหวัดพะเยา และ เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล(เจ้าหน้าที่วิชาการ) ให้การต้อนรับ     อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติจะได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปในด้านการเกษตร ภายใต้โครงการ สำมะโนเกษตร พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม  2556       อ่านเพิ่มเติม...

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------   อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • อบรมโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ. 2556

  • ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ. 2556

  • พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร.0-5444-9620
โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10