ข่าวมาใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ประจำเดือน มีนาคม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
โครงการติดตามและ ประเมินผลศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กลุ่ม 1) ประจำปี พ.ศ.2564
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองและพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา
การประชุมชี้แจงการปฎิรูปงานรูปแบบออนไลน์ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564
แกนนำ อสด. สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สร้างเคลือข่าย อสด. ประจำหมู่บ้าน
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพะเยา
การอบรมโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 (สพส.64)
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติฯ
พิธีมอบปฏฺิทินหลวง พุทธศักราช 2564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา วันที่ 26 มกราคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา วันที่ 25 มกราคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้97
เมื่อวาน201
อาทิตย์นี้298
เดือนนี้2516
ทั้งหมด52791

Powered by Kubik-Rubik.de