สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocra โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 164
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ 114
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายในการบริหารงาน 145
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ พนักงานแจงนับ 221
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์ฯ 137
คณะทำงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจงานและให้คำแนะนำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 133
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS 147
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 142
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา 2560 260
สถิติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชนฯ 157
พบกับ.. มาดี มาสำรวจโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 (แจงนับ) 270
รายการเดินหน้าประเทศไทย "99 Digital Village pilot" 202
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 180
รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงาน "99 Digital Village pilot" 216
รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนต.แม่สุก อ.แม่ใจ 215
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน 172
ร่วมพิธีสวดอภิธรรมสตมวาร (ครบ100 วัน) 168
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" 195
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล จังหวัดพะเยา 194
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 192
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50) 162
วันสถิติโลก 174
การเปิดเผยราคากลาง 343
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 604
เข้าหาข้อมูลและการบริการที่สำคัญของหน่วยงานโดยตรง 515
สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมงานแผนที่ดิจิตัล 297
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 708
:: บริการข้อมูลสถิติ :: 650

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.