ข่าวมาใหม่

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) 257
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) 649
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานนับจดปี ๒๕๖๔) 565
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 208
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 175
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 168
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 374
ขอยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการจัดทำโครงการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มรายงานผลระดับจังหวัดของโครงการ สศส.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji xerox 355d จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 83
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 1 122
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 119
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 209
+++ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานฯ+++ 182
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ 239
กิจกรรมประจำวันที่ 25 เมษายน 2563 273
มาดีพะเยา ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ 260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ 247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ 244
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 6 เมษายน 2563 257
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563 291
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 263
ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 2 มีนาคม 2563 261
ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 221
สถิติจังหวัดพะเยา ขอวอนฯ 219
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 275
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 199
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 242
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 238
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 205
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 213
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 219
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 181
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563 176
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 109
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ สปค.63 154
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส. พ.ศ.2563 245
กิจกรรมประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 307
กิจกรรมประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 343
กิจกรรมประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 268
กิจกรรมประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 275
กิจกรรมประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 226
กิจกรรมประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมีกเครื่องถ่าเอกสาร 235
ประกาศผู้ชนะซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ 220
มาดีมีดีที่ข้อมูล 229
บทสรุปผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร 305
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2562 206
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 241
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 223
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 191
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 227
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 221
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) 212
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา 522
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 156
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 196
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 147
ร่วมพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 181
กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอเมืองพะเยา 214
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 162
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 186
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 174
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 154
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 153
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 151
ข่าวกิจกรรม 12 ก.ค.62 204
ข่าวกิจกรรม 11 ก.ค.62 196
วันอาสาฬหบูชา 2562 180
ประกาศผู้ชนะการทำป้าย 193
เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ FS และ FI 363
เลขานุการกรมตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 250
ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำบัตรประจำตัวพนักงานฯ 258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักกงานโครงการฯ 204
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา (MICS6)_New 256
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 212
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา(MICS6) 249
งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ 301
ประชุม Conference 503
วันมาฆบูชา 361
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(PMQA 4.0) 306
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 360
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 399
ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 296
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 376
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 408
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 353

Subcategories

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้15
เมื่อวาน15
อาทิตย์นี้15
เดือนนี้785
ทั้งหมด43856

Powered by Kubik-Rubik.de