ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 64
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 28
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 31
กิจกรรมประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561 34
กิจกรรมประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561 27
กิจกรรมประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561 27
กิจกรรมประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 14
กิจกรรมประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 15
กิจกรรมประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 14
กิจกรรมประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 16
กิจกรรมประจำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 17
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 7
กิจกรรมประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 20
กิจกรรมประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 20
กิจกรรมประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 36
กิจกรรมประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 34
กิจกรรมประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ลงทะเบียนเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 17
กิจกรรมประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 16
กิจกรรมประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 17
กิจกรรมประจำวันที่ ๑๒ มิถุยายน ๒๕๖๑ 83
กิจกรรมประจำวันที่ ๑๑ มิถุยายน ๒๕๖๑ 57
กิจกรรมประจำวันที่ ๘ มิถุยายน ๒๕๖๑ 43
กิจกรรมประจำวันที่ ๗ มิถุยายน ๒๕๖๑ 61
กิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 73
ทำบุญครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 60
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากท่าน ผสช. 53
วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 76
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพะเยา 57
ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย2561 91
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2561 139
ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 20
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐและนโยบายของจังหวัด 90
ทดสอบระบบตรวจสอบสิทธิ(Smart Sign On) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) 123
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชนจังหวัดพะเยา 68
การอบรมสัมนาเพื่อสรุปบทเรียน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 97
ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐของนโยบายของจังหวัดพะเยา 53
รับมอบอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย 61
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2561 82
สถิตัจังหวัดพะเยาร่วมงานพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 61
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาออกบูธงานพ่อขุนงำเมือ 68
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 137
14 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกาย 126
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 89
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา 99
สถิติจังหวัดพะเยา ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ 78
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาและหน่วยงานในกระทรวงDE ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมงานนิทรรศการ ในงานประเพณีพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 98
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการจัดนิทรรศการของส่วนราชการในงานพ่อขุนงำเมือง 108
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 85
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 68
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2561 79
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาออกกำลังกาย ทุกวันพุธ 88
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายในการสัมมนานักบริหารระดับสูงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conference) 106
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2561 66
ประชุมหารือเตรียมงานอบรมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 86
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และฟันรัน"Run To Change Phayao 2018" 68
สถิติจังหวัดพะเยาเข้าร่วมสรุปประชาคมจังหวัดพะเยาโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 72
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561 82
วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 57
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมสภากาแฟ เดือนธันวาคม 2560 58
ประชาสัมพันธ์"ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล" 75
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด 79
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 57
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Kick Off ของจังหวัดพะเยา 88
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมงาน ถนนไร้เงินสด รณรงค์ใช้ QR code ในการซื้อสินค้าและบริการ 82
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 59
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมการประกาศวาระจังหวัดประจำปี 2561 76
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงาน Digital tranformation ครั้งที่ 12 75
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 67
ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 84
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 71
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 79
100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ 80
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocra โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 122
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ 90
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายในการบริหารงาน 108
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ พนักงานแจงนับ 124
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์ฯ 93
คณะทำงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจงานและให้คำแนะนำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 92
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS 110
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 110
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา 2560 192
สถิติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชนฯ 125
พบกับ.. มาดี มาสำรวจโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 (แจงนับ) 240
รายการเดินหน้าประเทศไทย "99 Digital Village pilot" 167
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 147
รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงาน "99 Digital Village pilot" 157
รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนต.แม่สุก อ.แม่ใจ 164
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน 138
ร่วมพิธีสวดอภิธรรมสตมวาร (ครบ100 วัน) 134
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" 168
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล จังหวัดพะเยา 165
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 159
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50) 140
วันสถิติโลก 156
การเปิดเผยราคากลาง 266
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 501

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.