เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 1
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วม กิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาเมืองพะเยาให้น่าอยู่ คูคลองสะอาด ต้อนรับปีใหม่ไทย” 9
วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 7
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย 7
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพะเยา 21
ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา และคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดทั้งปี(จังหวัดพะเยา) 16
ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย2561 20
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2561 89
ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 3
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐและนโยบายของจังหวัด 22
ทดสอบระบบตรวจสอบสิทธิ(Smart Sign On) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) 29
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชนจังหวัดพะเยา 25
การอบรมสัมนาเพื่อสรุปบทเรียน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 24
ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐของนโยบายของจังหวัดพะเยา 27
รับมอบอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย 22
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2561 12
สถิตัจังหวัดพะเยาร่วมงานพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 20
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาออกบูธงานพ่อขุนงำเมือ 26
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 78
14 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกาย 72
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 63
อบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็นประชารัฐพื้นที่ อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา 63
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา 61
สถิติจังหวัดพะเยา ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ 47
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาและหน่วยงานในกระทรวงDE ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมงานนิทรรศการ ในงานประเพณีพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 58
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการจัดนิทรรศการของส่วนราชการในงานพ่อขุนงำเมือง 51
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 52
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 38
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2561 52
เจ้าหน้าที่สนง.สถิติจังหวัดพะเยาสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมRun to change 48
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาออกกำลังกาย ทุกวันพุธ 47
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายในการสัมมนานักบริหารระดับสูงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conference) 48
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานTOT จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการอบรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ พื้นที่ อำเภอดอกคำใต้ 50
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานTOT จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการอบรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ พื้นที่ อำเภอแม่ใจ 42
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานTOT จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการอบรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ พื้นที่ อำเภอเชียงคำ 42
สถิติจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดพะเยา(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561 41
สนง.สถิติจ.พะเยาเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 34
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2561 39
ประชุมหารือเตรียมงานอบรมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 32
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และฟันรัน"Run To Change Phayao 2018" 32
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ 32
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 31
สถิติจังหวัดพะเยาเข้าร่วมสรุปประชาคมจังหวัดพะเยาโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561 36
วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 39
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรมสู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 45
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมสภากาแฟ เดือนธันวาคม 2560 38
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ 38
ประชาสัมพันธ์"ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล" 39
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด 43
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 36
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Kick Off ของจังหวัดพะเยา 36
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมงาน ถนนไร้เงินสด รณรงค์ใช้ QR code ในการซื้อสินค้าและบริการ 36
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 33
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมการประกาศวาระจังหวัดประจำปี 2561 33
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงาน Digital tranformation ครั้งที่ 12 32
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 32
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 31
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 34
ถิติจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 32
ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 39
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมงาน “ประชาชนจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” 37
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 49
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีรับไฟหลวงและเพลิงพระราชทาน 57
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดพะเยา 59
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในหลวง ร.9 122
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมงานต้อนรับและสนับสนุนรางวัลให้กับนักกีฬาฮีโร่ของจังหวัดพะเยา 53
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 53
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ 71
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงาน จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน สำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ประจำปี 2560 64
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มบุคลากรสถิติภาคเหนือ ประจำปี 2560 62
ข้าราชการสนง.สถิติจ.พะเยา ร่วมพิธี บวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร 55
100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ 47
สถิติจังหวัดพะเยานำทีมเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 82
สถิติจังหวัดพะเยา นำทีม เจ้าหน้าที่ ปลูกดอกดาวเรือง ถวายในหลวง ร.9 64
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocra โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง ร.9 64
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี มหามงคล เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 53
สถิติจังหวัดพะเยา ออกพื้นที่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย 96
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 64
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 44
ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 77
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ 46
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยร่วมประชุม ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 38
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมสรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนการสร้างรายได้ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 60
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายในการบริหารงาน 69
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ พนักงานแจงนับ 62
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์ฯ 61
สถิติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย กับ เจ้าหน้าที่ จาก ม.พะเยา 39
สนง.สถิติจังหวัดพะเยา ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย ผ่านทางระบบ Video Conference 70
สถิติจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 62
คณะทำงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจงานและให้คำแนะนำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 57
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 123
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดงานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 62
สนง.สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 67
สนง.สถิติจ.พะเยาเป็นตัวแทนกระทรวงDE กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 67
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS 76
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 81
คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้4
เมื่อวาน24
อาทิตย์นี้123
เดือนนี้297
ทั้งหมด17843

Powered by Kubik-Rubik.de