ข่าวมาใหม่

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 32
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) 306
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) 703
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานนับจดปี ๒๕๖๔) 625
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 242
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 200
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 192
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 415
ขอยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการจัดทำโครงการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มรายงานผลระดับจังหวัดของโครงการ สศส.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji xerox 355d จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 105
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 1 143
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 148
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 240
+++ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานฯ+++ 211
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ 287
กิจกรรมประจำวันที่ 25 เมษายน 2563 296
มาดีพะเยา ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ 280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ 269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ 268
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 6 เมษายน 2563 278
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563 323
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 294
ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 2 มีนาคม 2563 296
ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 255
สถิติจังหวัดพะเยา ขอวอนฯ 240
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 312
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 215
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 264
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 262
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 227
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 236
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 238
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 209
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563 198
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 123
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ สปค.63 170
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส. พ.ศ.2563 267
กิจกรรมประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 326
กิจกรรมประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 369
กิจกรรมประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 294
กิจกรรมประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 294
กิจกรรมประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 246
กิจกรรมประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมีกเครื่องถ่าเอกสาร 254
ประกาศผู้ชนะซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ 249
มาดีมีดีที่ข้อมูล 248
บทสรุปผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร 343
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2562 231
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 265
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 240
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 207
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 248
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 237
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) 228
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา 596
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 167
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 214
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 160
ร่วมพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 196
กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอเมืองพะเยา 231
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 172
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 205
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 187
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 167
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 167
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 161
ข่าวกิจกรรม 12 ก.ค.62 219
ข่าวกิจกรรม 11 ก.ค.62 209
วันอาสาฬหบูชา 2562 194
ประกาศผู้ชนะการทำป้าย 205
เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ FS และ FI 383
เลขานุการกรมตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 274
ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำบัตรประจำตัวพนักงานฯ 273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักกงานโครงการฯ 213
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา (MICS6)_New 275
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 229
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา(MICS6) 267
งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ 315
ประชุม Conference 521
วันมาฆบูชา 376
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(PMQA 4.0) 322
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 377
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 422
ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 311
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 391
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 349

Subcategories

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้114
เมื่อวาน201
อาทิตย์นี้315
เดือนนี้2533
ทั้งหมด52808

Powered by Kubik-Rubik.de