งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ 27
ประชุม Conference 44
วันมาฆบูชา 43
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(PMQA 4.0) 47
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 95
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 77
ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 68
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 135
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ 109
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 152
ประกาศรายขื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์) 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ 57
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 129
กิจกรรมประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 121
กิจกรรมประจำวันที่ 17 กันยายน 2561 57
กิจกรรมประจำวันที่ 14 กันยายน 2561 56
กิจกรรมประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 55
กิจกรรมประจำวันที่ 7 กันยายน 2561 49
กิจกรรมประจำวันที่ 6 กันยายน 2561 27
กิจกรรมประจำวันที่ 4 กันยายน 2561 34
กิจกรรมประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2561 43
กิจกรรมประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561 29
กิจกรรมประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 33
กิจกรรมประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561 59
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 131
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 78
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 97
กิจกรรมประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561 88
กิจกรรมประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561 91
กิจกรรมประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561 82
กิจกรรมประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 45
กิจกรรมประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 50
กิจกรรมประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 57
กิจกรรมประจำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 49
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 30
กิจกรรมประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 60
กิจกรรมประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 60
กิจกรรมประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 109
กิจกรรมประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 92
กิจกรรมประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ลงทะเบียนเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 66
กิจกรรมประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 50
กิจกรรมประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 52
กิจกรรมประจำวันที่ ๑๒ มิถุยายน ๒๕๖๑ 127
กิจกรรมประจำวันที่ ๑๑ มิถุยายน ๒๕๖๑ 102
กิจกรรมประจำวันที่ ๘ มิถุยายน ๒๕๖๑ 126
กิจกรรมประจำวันที่ ๗ มิถุยายน ๒๕๖๑ 138
กิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 130
ทำบุญครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 97
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากท่าน ผสช. 84
วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 119
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพะเยา 84
ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย2561 140
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2561 203
ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 46
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐและนโยบายของจังหวัด 127
ทดสอบระบบตรวจสอบสิทธิ(Smart Sign On) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) 230
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชนจังหวัดพะเยา 109
การอบรมสัมนาเพื่อสรุปบทเรียน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 138
ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐของนโยบายของจังหวัดพะเยา 87
รับมอบอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย 102
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2561 121
สถิตัจังหวัดพะเยาร่วมงานพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 105
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาออกบูธงานพ่อขุนงำเมือ 102
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 200
14 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกาย 182
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 117
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา 157
สถิติจังหวัดพะเยา ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ 111
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาและหน่วยงานในกระทรวงDE ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมงานนิทรรศการ ในงานประเพณีพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 174
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการจัดนิทรรศการของส่วนราชการในงานพ่อขุนงำเมือง 156
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 115
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 94
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2561 112
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาออกกำลังกาย ทุกวันพุธ 134
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายในการสัมมนานักบริหารระดับสูงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conference) 143
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2561 95
ประชุมหารือเตรียมงานอบรมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 131
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และฟันรัน"Run To Change Phayao 2018" 136
สถิติจังหวัดพะเยาเข้าร่วมสรุปประชาคมจังหวัดพะเยาโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 99
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561 119
วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 88
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมสภากาแฟ เดือนธันวาคม 2560 87
ประชาสัมพันธ์"ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล" 117
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด 108
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 88
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Kick Off ของจังหวัดพะเยา 136
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมงาน ถนนไร้เงินสด รณรงค์ใช้ QR code ในการซื้อสินค้าและบริการ 123
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 87
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมการประกาศวาระจังหวัดประจำปี 2561 131
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงาน Digital tranformation ครั้งที่ 12 112
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 112
ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 140
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 122
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 112
100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ 122

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.