ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 7
14 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกาย 7
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 7
อบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็นประชารัฐพื้นที่ อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา 6
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา 8
สถิติจังหวัดพะเยา ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ 16
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาและหน่วยงานในกระทรวงDE ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมงานนิทรรศการ ในงานประเพณีพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 17
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการจัดนิทรรศการของส่วนราชการในงานพ่อขุนงำเมือง 19
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 19
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 8
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2561 21
เจ้าหน้าที่สนง.สถิติจังหวัดพะเยาสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมRun to change 17
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาออกกำลังกาย ทุกวันพุธ 17
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายในการสัมมนานักบริหารระดับสูงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conference) 19
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานTOT จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการอบรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ พื้นที่ อำเภอดอกคำใต้ 20
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานTOT จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการอบรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ พื้นที่ อำเภอแม่ใจ 13
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานTOT จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการอบรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ พื้นที่ อำเภอเชียงคำ 14
สถิติจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดพะเยา(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561 12
สนง.สถิติจ.พะเยาเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 8
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2561 9
ประชุมหารือเตรียมงานอบรมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 8
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และฟันรัน"Run To Change Phayao 2018" 7
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ 8
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 7
สถิติจังหวัดพะเยาเข้าร่วมสรุปประชาคมจังหวัดพะเยาโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 8
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561 12
วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 11
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรมสู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 17
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมสภากาแฟ เดือนธันวาคม 2560 12
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ 11
ประชาสัมพันธ์"ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล" 10
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด 21
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 11
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Kick Off ของจังหวัดพะเยา 14
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมงาน ถนนไร้เงินสด รณรงค์ใช้ QR code ในการซื้อสินค้าและบริการ 11
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 8
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมการประกาศวาระจังหวัดประจำปี 2561 7
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงาน Digital tranformation ครั้งที่ 12 7
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 7
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 7
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9
ถิติจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 8
ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 12
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมงาน “ประชาชนจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” 11
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 24
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีรับไฟหลวงและเพลิงพระราชทาน 31
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดพะเยา 33
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในหลวง ร.9 97
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมงานต้อนรับและสนับสนุนรางวัลให้กับนักกีฬาฮีโร่ของจังหวัดพะเยา 26
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 31
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ 47
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงาน จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน สำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ประจำปี 2560 40
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มบุคลากรสถิติภาคเหนือ ประจำปี 2560 38
ข้าราชการสนง.สถิติจ.พะเยา ร่วมพิธี บวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร 33
100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ 26
สถิติจังหวัดพะเยานำทีมเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 57
สถิติจังหวัดพะเยา นำทีม เจ้าหน้าที่ ปลูกดอกดาวเรือง ถวายในหลวง ร.9 42
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocra โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง ร.9 40
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี มหามงคล เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 30
สถิติจังหวัดพะเยา ออกพื้นที่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย 64
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 41
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 21
ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 51
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ 22
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยร่วมประชุม ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 11
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมสรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนการสร้างรายได้ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 37
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายในการบริหารงาน 45
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ พนักงานแจงนับ 37
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์ฯ 37
สถิติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย กับ เจ้าหน้าที่ จาก ม.พะเยา 20
สนง.สถิติจังหวัดพะเยา ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย ผ่านทางระบบ Video Conference 47
สถิติจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 39
คณะทำงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจงานและให้คำแนะนำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 37
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 98
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดงานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 35
สนง.สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 43
สนง.สถิติจ.พะเยาเป็นตัวแทนกระทรวงDE กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 42
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS 50
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 61
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา 2560 89
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา 62
สถิติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชนฯ 72
25 เม.ย. 2560 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 80
21 เม.ย. 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา รดน้ำดำหัว สถิติจังหวัดพะเยา 66
19 เม.ย. 60 สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 60
ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง / พ่อขุนงำเมือง / สระเกล้าดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2560 59
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ 59
สนง.สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 47
31 มี.ค. 60 ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 46
27-28 มี.ค. 60 ข้าราชการและพนักงานราชการสนง.สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 44
พบกับ.. มาดี มาสำรวจโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 (แจงนับ) 189
5 มีนาคม 2560 ร่วมพิธีบรวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 74
2 มีนาคม 2560 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 85
24 ก.พ. 2560 ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 77
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันมาฆบูชา 85
รายการเดินหน้าประเทศไทย "99 Digital Village pilot" 101
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 90
คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน28
อาทิตย์นี้29
เดือนนี้535
ทั้งหมด15914

Powered by Kubik-Rubik.de