ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ 7
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 6 เมษายน 2563 5
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563 27
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 20
ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 2 มีนาคม 2563 20
ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 22
สถิติจังหวัดพะเยา ขอวอนฯ 70
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 100
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 91
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 86
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 83
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 68
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 67
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 71
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 37
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563 39
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 16
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ สปค.63 56
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส. พ.ศ.2563 104
กิจกรรมประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 143
กิจกรรมประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 128
กิจกรรมประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 114
กิจกรรมประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 115
กิจกรรมประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 97
กิจกรรมประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมีกเครื่องถ่าเอกสาร 88
ประกาศผู้ชนะซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ 76
มาดีมีดีที่ข้อมูล 88
บทสรุปผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร 129
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2562 94
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 98
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 105
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 78
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 81
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 106
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) 83
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา 167
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 60
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 93
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 59
ร่วมพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 79
กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอเมืองพะเยา 85
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 69
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 78
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 80
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 63
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 54
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 56
ข่าวกิจกรรม 12 ก.ค.62 101
ข่าวกิจกรรม 11 ก.ค.62 99
วันอาสาฬหบูชา 2562 72
ประกาศผู้ชนะการทำป้าย 98
เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ FS และ FI 253
เลขานุการกรมตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 107
ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำบัตรประจำตัวพนักงานฯ 127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักกงานโครงการฯ 102
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา (MICS6)_New 126
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 103
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา(MICS6) 140
งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ 188
ประชุม Conference 391
วันมาฆบูชา 220
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(PMQA 4.0) 196
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 254
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 257
ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 193
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 270
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 244
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ 237
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 328
ประกาศรายขื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์) 297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ 145
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 257
กิจกรรมประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 268
กิจกรรมประจำวันที่ 17 กันยายน 2561 164
กิจกรรมประจำวันที่ 14 กันยายน 2561 147
กิจกรรมประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 123
กิจกรรมประจำวันที่ 7 กันยายน 2561 118
กิจกรรมประจำวันที่ 6 กันยายน 2561 96
กิจกรรมประจำวันที่ 4 กันยายน 2561 105
กิจกรรมประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2561 113
กิจกรรมประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561 109
กิจกรรมประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 113
กิจกรรมประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561 146
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 235
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 168
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 189
กิจกรรมประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561 200
กิจกรรมประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561 202
กิจกรรมประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561 161
กิจกรรมประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 115
กิจกรรมประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 122

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.