ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส. พ.ศ.2563 11
กิจกรรมประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 25
กิจกรรมประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 31
กิจกรรมประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 19
กิจกรรมประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23
กิจกรรมประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 27
กิจกรรมประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมีกเครื่องถ่าเอกสาร 34
ประกาศผู้ชนะซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ 32
มาดีมีดีที่ข้อมูล 43
บทสรุปผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร 76
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2562 57
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 55
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 59
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 42
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 38
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 56
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) 49
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา 98
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 35
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 57
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 37
ร่วมพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 52
กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอเมืองพะเยา 50
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 45
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 43
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 50
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 35
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 33
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 33
ข่าวกิจกรรม 12 ก.ค.62 68
ข่าวกิจกรรม 11 ก.ค.62 70
วันอาสาฬหบูชา 2562 50
ประกาศผู้ชนะการทำป้าย 63
เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ FS และ FI 99
เลขานุการกรมตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 69
ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำบัตรประจำตัวพนักงานฯ 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักกงานโครงการฯ 79
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา (MICS6)_New 93
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 75
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา(MICS6) 107
งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ 153
ประชุม Conference 358
วันมาฆบูชา 177
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(PMQA 4.0) 169
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 221
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 213
ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 161
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 239
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 211
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ 199
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 274
ประกาศรายขื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์) 255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ 114
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 218
กิจกรรมประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 235
กิจกรรมประจำวันที่ 17 กันยายน 2561 134
กิจกรรมประจำวันที่ 14 กันยายน 2561 121
กิจกรรมประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 102
กิจกรรมประจำวันที่ 7 กันยายน 2561 99
กิจกรรมประจำวันที่ 6 กันยายน 2561 74
กิจกรรมประจำวันที่ 4 กันยายน 2561 82
กิจกรรมประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2561 89
กิจกรรมประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561 84
กิจกรรมประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 83
กิจกรรมประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561 119
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 205
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 143
ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 162
กิจกรรมประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561 160
กิจกรรมประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561 169
กิจกรรมประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561 137
กิจกรรมประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 91
กิจกรรมประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 96
กิจกรรมประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 105
กิจกรรมประจำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 94
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 71
กิจกรรมประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 128
กิจกรรมประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 115
กิจกรรมประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 190
กิจกรรมประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 152
กิจกรรมประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ลงทะเบียนเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 135
กิจกรรมประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 98
กิจกรรมประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 108
กิจกรรมประจำวันที่ ๑๒ มิถุยายน ๒๕๖๑ 187
กิจกรรมประจำวันที่ ๑๑ มิถุยายน ๒๕๖๑ 169
กิจกรรมประจำวันที่ ๘ มิถุยายน ๒๕๖๑ 215
กิจกรรมประจำวันที่ ๗ มิถุยายน ๒๕๖๑ 226
กิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 176
ทำบุญครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 160
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากท่าน ผสช. 145
วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 169
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพะเยา 122

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.