ข่าวมาใหม่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 25
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 35
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 38
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 57
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 235
ขอยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการจัดทำโครงการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มรายงานผลระดับจังหวัดของโครงการ สศส.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji xerox 355d จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 54
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 1 83
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 81
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 168
+++ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานฯ+++ 136
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ 192
กิจกรรมประจำวันที่ 25 เมษายน 2563 230
มาดีพะเยา ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ 229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ 215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ 213
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 6 เมษายน 2563 219
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563 257
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 229
ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 2 มีนาคม 2563 215
ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 187
สถิติจังหวัดพะเยา ขอวอนฯ 195
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 240
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 177
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 218
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 203
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 175
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 187
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 191
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 148
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563 147
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 90
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ สปค.63 134
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส. พ.ศ.2563 204
กิจกรรมประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 265
กิจกรรมประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 293
กิจกรรมประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 238
กิจกรรมประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 242
กิจกรรมประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 196
กิจกรรมประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมีกเครื่องถ่าเอกสาร 202
ประกาศผู้ชนะซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ 175
มาดีมีดีที่ข้อมูล 201
บทสรุปผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร 269
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2562 180
ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 213
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 197
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 166
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 197
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 199
ประกาศจังหวัดพะเยา (๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) 187
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา 368
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 137
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 172
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 130
ร่วมพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 159
กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอเมืองพะเยา 188
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 141
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 166
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 158
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 134
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 131
ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 131
ข่าวกิจกรรม 12 ก.ค.62 181
ข่าวกิจกรรม 11 ก.ค.62 179
วันอาสาฬหบูชา 2562 153
ประกาศผู้ชนะการทำป้าย 176
เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ FS และ FI 336
เลขานุการกรมตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 223
ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำบัตรประจำตัวพนักงานฯ 232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ ฯ 178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักกงานโครงการฯ 182
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา (MICS6)_New 230
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 187
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา(MICS6) 227
งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ 277
ประชุม Conference 479
วันมาฆบูชา 336
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(PMQA 4.0) 283
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 342
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 371
ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 275
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 357
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต 303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 331
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ 325

Subcategories

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.