กิจกรรมประจำวันที่ ๑๒ มิถุยายน ๒๕๖๑ 29
กิจกรรมประจำวันที่ ๑๑ มิถุยายน ๒๕๖๑ 20
กิจกรรมประจำวันที่ ๘ มิถุยายน ๒๕๖๑ 17
กิจกรรมประจำวันที่ ๗ มิถุยายน ๒๕๖๑ 28
กิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 32
ทำบุญครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 49
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากท่าน ผสช. 38
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 42
วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 53
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพะเยา 44
ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี วันท้องถิ่นไทย2561 56
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2561 116
ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 13
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐและนโยบายของจังหวัด 52
ทดสอบระบบตรวจสอบสิทธิ(Smart Sign On) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) 75
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชนจังหวัดพะเยา 45
การอบรมสัมนาเพื่อสรุปบทเรียน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 62
ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐของนโยบายของจังหวัดพะเยา 41
รับมอบอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย 49
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2561 40
สถิตัจังหวัดพะเยาร่วมงานพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 42
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาออกบูธงานพ่อขุนงำเมือ 49
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 110
14 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกาย 107
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 79
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา 86
สถิติจังหวัดพะเยา ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ 65
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาและหน่วยงานในกระทรวงDE ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมงานนิทรรศการ ในงานประเพณีพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 76
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการจัดนิทรรศการของส่วนราชการในงานพ่อขุนงำเมือง 70
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 72
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 58
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2561 67
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาออกกำลังกาย ทุกวันพุธ 70
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายในการสัมมนานักบริหารระดับสูงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conference) 75
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2561 56
ประชุมหารือเตรียมงานอบรมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 60
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และฟันรัน"Run To Change Phayao 2018" 54
สถิติจังหวัดพะเยาเข้าร่วมสรุปประชาคมจังหวัดพะเยาโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561 66
วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 50
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมสภากาแฟ เดือนธันวาคม 2560 51
ประชาสัมพันธ์"ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล" 60
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด 63
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 50
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Kick Off ของจังหวัดพะเยา 63
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมงาน ถนนไร้เงินสด รณรงค์ใช้ QR code ในการซื้อสินค้าและบริการ 59
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 51
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมการประกาศวาระจังหวัดประจำปี 2561 55
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมงาน Digital tranformation ครั้งที่ 12 54
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 53
ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 59
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 64
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 68
100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ 65
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocra โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 109
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ 70
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายในการบริหารงาน 91
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ พนักงานแจงนับ 90
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์ฯ 81
คณะทำงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจงานและให้คำแนะนำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 76
สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS 97
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 94
สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา 2560 167
สถิติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชนฯ 115
พบกับ.. มาดี มาสำรวจโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 (แจงนับ) 232
รายการเดินหน้าประเทศไทย "99 Digital Village pilot" 149
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 134
รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงาน "99 Digital Village pilot" 140
รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนต.แม่สุก อ.แม่ใจ 144
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน 126
ร่วมพิธีสวดอภิธรรมสตมวาร (ครบ100 วัน) 120
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" 159
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล จังหวัดพะเยา 150
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 142
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50) 131
วันสถิติโลก 142
การเปิดเผยราคากลาง 248
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 451
เข้าหาข้อมูลและการบริการที่สำคัญของหน่วยงานโดยตรง 412
สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมงานแผนที่ดิจิตัล 262
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 619
:: บริการข้อมูลสถิติ :: 524
คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน14
อาทิตย์นี้23
เดือนนี้204
ทั้งหมด19473

Powered by Kubik-Rubik.de