ข่าวมาใหม่

Articles

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

        trial

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    ตุลาคม 2562          พฤศจิกายน 2562            ธันวาคม 2562

          มกราคม 2563          กุมภาพันธ์ 2563             มีนาคม 2563     

เมษายน 2563        พฤษภาคม 2563        มิถุนายน 2563 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


                                         ตุลาคม 2559         พฤศจิกายน 2559        ธันวาคม 2559

                                         มกราคม 2560       กุมภาพันธ์ 2560           มีนาคม 2560 

                                         เมษายน 2560        พฤษภาคม 2560          มิถุนายน 2560

                                         กรกฎาคม 2560     สิงหาคม 2560             กันยายน 2560

-----------------------------------------------------------------------------

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


                                          ตุลาคม 2560          พฤศจิกายน 2560       ธันวาคม 2560

                                         มกราคม 2561        กุมภาพันธ์ 2561          มีนาคม 2561

                                         เมษายน 2561         พฤษภาคม 2561         มิถุนายน 2561

                                         กรกฎาคม 2561      สิงหาคม 2561             กันยายน 2561        

-----------------------------------------------------------------------------

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

                                        ตุลาคม 2561         พฤศจิกายน 2561        ธันวาคม 2561

                                       มกราคม 2562        กุมภาพันธ์ 2562           มีนาคม 2562

                                       เมษายน 2562        พฤษภาคม 2562           มิถุนายน 2562

                                      กรกฎาคม 2562      สิงหาคม 2562              กันยายน 2562

 

-------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

 


สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.