ข่าวมาใหม่

ที่ตั้งสำนักงาน

ศาลากลางจังหวัดพะเยาหลังใหม่ ชั้น 1

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

56000
โทร. 0-5444-9620 โทรสาร. 0-5444-9621
มท.26809, 26810

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.