ข่าวมาใหม่

การนำเสนอข้อมูลด้วย POWER BI

การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power BI

 

การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power BI

1. สถิติประชากรจากการทะเบียน จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552 - 2562


 

 

2. โครงสร้างกำลังแรงงานจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 – 2562 ไตรมาส 1 - 4


 

 

3. สถิติคดียาเสพติดของจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552 - 2561


 

 

4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา (GPP) จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2557 - 2561


 

 

5. สถิติประชากรชายและหญิงจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558 - 2562


 

 

6. สถิติประชากร การสมรส การหย่าร้าง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562


 

 

7. จำนวนการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558 - 2562


 

 

8. สถานการณ์เงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2553-2562


 

 

9. สถิติการรับประกันชีวิตจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552-2561


 

 

10. ชุดข้อมูลกลาง เรื่องข้าว จังหวัดพะเยา


 

 

11. ชุดข้อมูลกลาง เรื่องการท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา


 

 

12. ชุดข้อมูลกลาง เรื่องผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา


 

 

13. ชุดข้อมูลกลาง เรื่องขยะ จังหวัดพะเยา


 

 

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้100
เมื่อวาน202
อาทิตย์นี้1416
เดือนนี้4613
ทั้งหมด66926

Powered by Kubik-Rubik.de