ข่าวมาใหม่

ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563

     นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบถึงการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ความสำคัญของการมีข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือของภาคประชาชนให้ข้อมูลสถิติต่อไป ภายใต้สโลแกนที่ว่า"ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล" กับคุณมาดี ณ ตลาดสดท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

4-3-2020

=========================================================

        นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบถึงการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ความสำคัญของการมีข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือของภาคประชาชนให้ข้อมูลสถิติต่อไป ภายใต้สโลแกนที่ว่า"ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล" กับคุณมาดี ณ ที่ว่าการอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

4-3-2020 1

=====================================================

         นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบถึงการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ความสำคัญของการมีข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือของภาคประชาชนให้ข้อมูลสถิติต่อไป ภายใต้สโลแกนที่ว่า"ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล" กับคุณมาดี ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ และตลาดสดเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 4-3-2020 2

=========================================================

         นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบถึงการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ความสำคัญของการมีข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือของภาคประชาชนให้ข้อมูลสถิติต่อไป ภายใต้สโลแกนที่ว่า"ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล" กับคุณมาดี ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ และตลาดนัดคลองถมดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

4-3-2020 3

==================================================

         นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบถึงการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ความสำคัญของการมีข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือของภาคประชาชนให้ข้อมูลสถิติต่อไป ภายใต้สโลแกนที่ว่า"ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล" กับคุณมาดี ณ ที่ว่าการอำเภอภูซางและน้ำตกภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 4-3-2020 4

========================================================

         นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบถึงการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ความสำคัญของการมีข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการเก็บข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือของภาคประชาชนให้ข้อมูลสถิติต่อไป ภายใต้สโลแกนที่ว่า"ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล" กับคุณมาดี ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

4-3-2020 5

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.