ข่าวมาใหม่

ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

      นางสาวจำรัส  มูลเมืองสถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายคเชนทร์  อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนและสถิติอำเภอ ได้ทำการเปิดตัว "คุณมาดี" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ในการนี้ได้แนะนำตัวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยาหลังใหม่ ชั้นที่ 5 และตามหน่วยงานต่างๆ ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

29-2-2020

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.