ข่าวมาใหม่

สรุปสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

 Infographic : ข้าวจังหวัดพะเยา

kwaw

https://drive.google.com/file/d/1-1OsczfPGcIfPwdYlacjhwK-iBuVn_40/view?usp=sharing

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infographic : ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

tong

https://drive.google.com/file/d/1CPc_ICbt6Rw3-lhWb1606VJNdazCc4YQ/view?usp=sharing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Infographic : ผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา

sung

https://drive.google.com/file/d/1GLP9uWPIeDCfTCSFIfJOveH1P0mHBvaE/view?usp=sharing

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Infographic : ขยะจังหวัดพะเยา

kaya

https://drive.google.com/file/d/15__vQ06EOgm-xl2vqQHoLp4ecdEZ-YrH/view?usp=sharing

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.