ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ)
         ในการนี้ นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา พระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) อายุ 101 ปี พรรษา 81 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

24-2-20

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.