ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563

 

     นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี “ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ” ประจำปี พ.ศ. 2563
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน กลุ่มมวลชนและประชาชนทั่วไป
วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ
     ในการนี้ นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เเละนางพัฒนา อุตรพงษ์ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

--------------------------------------------@@@----------------------------------------------------------

17-63

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.