กิจกรรมประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

            นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563 เพื่อความเข้าใจ ที่ถูกต้องเป็นในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลาง จังหวัดพะเยา (หลังใหม่) ชั้น 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

27-11

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.