ข่าวมาใหม่

กิจกรรมประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 

      วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการนี้ นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผนสถิติ พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

24-12

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.