สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

jad62

# สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา #

เดือน ตุลาคม 2561

เดือน พฤศจิกายน 2561

เดือน มกราคม 2562

เดือน เมษายน 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เดือน มิถุนายน 2562

เดือน กรกฎาคม 2562

เดือน กันยายน 2562

เดือน ตุลาคม 2562

เดือน พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.