ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาได้จัดซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ต

p-net 1

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.