กิจกรรมประจำวันที่ 17 กันยายน 2561

 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชาคมและบรรยายพิเศษ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวนประจำปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุม 550 คน และถ่ายทอดเสียงผ่าน สวท.จังหวัดพะเยา โดยนายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน เข้าร่วมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

17

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.