กิจกรรมประจำวันที่ 14 กันยายน 2561

 

วัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา ประธานจัดการประชุม การติดตามแผนและผลักดันตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา “โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2561” จัดโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมในครั้งนี้ด้วย

11

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.