กิจกรรมประจำวันที่ 11 กันยายน 2561

 

วัน อังคารที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน GFMIS และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ให้นางสาวขวัญหทัย สายหล้า เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และ นางดวงพร สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

11-9

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.