กิจกรรมประจำวันที่ 7 กันยายน 2561

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2563 (ฉบับทบทวน ประจำปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดพะเยา ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา โดยนายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา และนางสาวจำรัส มูลเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผน สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในครั้งนี้ด้วย

7

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.