กิจกรรมประจำวันที่ 6 กันยายน 2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” โดยบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา ในโอกาสนี้ นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา ได้ร่วมการอบรมสัมมนา หลักสูตรดังกล่าวด้วย

6

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.