กิจกรรมประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

 

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 “Literacy and skill Development” จัดโดย สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการส่งเสริมการอ่านผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของจังหวัดพะเยา

4-9

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.