กิจกรรมประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561

 

วัน ศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดพะเยา ในหลักสูตรที่ 2 “สร้างการรับรู้ การใช้แอปพลิเคชั่น (App) ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หรือทีมงาน” โดยนายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการอบรมฯ ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากร โดยจัดอบรม ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

24

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.