กิจกรรมประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  นายณรงค์ศักดิ์   โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน         นำทีมส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพะเยา ออกหน่วยงานจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม      ให้ประชาชน” และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิเทศงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ นายสุทธิรักษ์   กรรณล้วน  สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ได้ร่วมในกิจกรรมออกหน่วยงานจังหวัดเคลื่อนที่ ดังกล่าวด้วย

23

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.