กิจกรรมประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561

 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นายแทน วาเพชร บ้านเลขที่ 116 หมู่ 16 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินเมืองพะเยา ในโครงการ “เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

22

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.