กิจกรรมประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561

 

นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก โครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดพะเยา หลักสูตรที่ 1 "สร้างการรับรู้การซื้อขายสินค้าออนไลน์ บน Facebook และ Line" ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์พะเยา โดยได้เชิญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการอบรม แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 251 คน

Image 8d8e407

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.