กิจกรรมประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

 

      ผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ นายภุชพงศ์   โนดไธสง และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา โดยมีนายสุทธิรักษ์   กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ฯ ได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมให้ข้อแนะนำนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

9-8-18

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.