กิจกรรมประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561

 

 เวลา 07.30 น. นายสุทธิรักษ์   กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” โดยหน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา และมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน  

     เวลา 18.00 น. นายสุทธิรักษ์   กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาร่วมงานโครงการพัฒนาระบบและยกระดับการให้บริการ สุขภาพ ผู้สูงอายุ กิจกรรม “เตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า” ช่วงงานขันโตก “กินหอมต๋อมม่วน” ณ วัดแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

8-08-2018

8-08-18

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.