กิจกรรมประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด   งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 34 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

270761

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.