กิจกรรมประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก” ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา    จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เพื่อจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่น ทางวัฒนธรรม   สู่การท่องเที่ยวที่ยังยืน โดยนายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

26-07-18

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.