กิจกรรมประจำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

 

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) พ.ศ.2561 ณ วันศรีโคมคำ วัดศรีอุโมงค์คำ และวัดรัตนวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุทธิรักษ์  กรรณล้วน  สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

230761

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.