กิจกรรมประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

 

 เวลา 08.00-12.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม UB002 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการประชุมโดย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัย จุดประสงค์เพื่อระดม ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ที่สามารถส่งเสริม การท่องเที่ยวและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นด้วย

15

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.