กิจกรรมประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

 

 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในการจัดรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 และวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ โดยมี นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมงานรัฐพิธีในครั้งนี้ด้วย

11

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.