กิจกรรมประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

 

 เวลา 08.30-16.30 น. นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดพะเยา มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 37 คน จาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.จุน อ.ปง อ.เชียงม่วน อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง

7

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.