กิจกรรมประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

 

 เวลา 08.30-16.30 น. นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุม กศน. จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 42 คน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองพะเยา อ.ดอกคำใต้ อ.แม่ใจ และ อ.ภูกามยาว

6

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.