กิจกรรมประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

 

 นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา       ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพุตตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี            นายสุทธิรักษ์  กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดังกล่าวด้วย

5

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.