กิจกรรมประจำวันที่ ๑๑ มิถุยายน ๒๕๖๑

 

 

วันที่ ๑๑ มิถุยายน ๒๕๖๑ นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา เข้าพบ ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตามลำดับ เพื่อรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง สถิติจังหวัดพะเยา และเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ"ผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ" ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

----------------------------------------

s 8142452107972

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.