กิจกรรมประจำวันที่ ๘ มิถุยายน ๒๕๖๑

 

วันที่ ๘ มิถุยายน ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา

-------------------------------------------

s 8142452130601

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.