สถิติจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมการประกาศวาระจังหวัดประจำปี 2561

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 นางสมปอง สายแดง สถิติจังหวัดพะเยา  เข้าร่วมกิจกรรม การประกาศวาระจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  ภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน  การกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติด ประชารัฐรวมใจไร้ขยะมูลฝอย และวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 บริเวณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา  

kkk255

ดูรูปเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.