ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน นางสมปอง สายแดง สถิติจังหวัดพะเยา
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 1

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.