ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายในการบริหารงาน

 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายในการบริหารงานและทิศทางการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ผ่านระบบ VDO Conference 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.