ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ พนักงานแจงนับ

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ พนักงานแจงนับ ซึ่งเป็นนักศีกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ 

 

18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น. – 16.30น. 

ศูนย์อำเภอแม่ใจ  

ศูนย์อำเภอดอกดอกคำใต้   

ศูนย์อำเภอจุน   

mj19

วันที่  19 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น. – 16.30น. 

ศูนย์อำเภอเมือง ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์อำเภอภูซาง

ศูนย์อำเภอเชียงม่วน

ศูนย์อำเภอปง

ศูนย์อำเภอจุน

mj19


cm49

mue19


 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.