ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ

 1777

17 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น. – 16.30น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และให้โอวาทแก่อาจารย์ซึ่งปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่วิชาการ ซึ่งมี ทั้งหมด 29 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.