คณะทำงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจงานและให้คำแนะนำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

 

 

วันที่ 3 - 4 ก.ค. 60 คณะทำงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจงานและให้คำแนะนำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา และได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาในการสัมภาษณ์ เจ้าของสถานประกอบการ ในจังหวัดพะเยา 

sol

sol2

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.