สถิติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา 2560

 

19 พฤษภาคม 60 นางสมปอง  สายแดง สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดพะเยาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 28 พฤษภาคมนี้ ณ บริเวณลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีของแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอ การประกวดธิดาลิ้นจี่ การประกวดประกอบอาหารแปรรูปจากผลผลิตลิ้นจี่ การจำหน่ายลิ้นของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ การจำหน่ายสินค้า OTOP และตลาดเกษตรกรจังหวัดพะเยา การจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีกลางอีกมากมาย   ทั้งนี้งานเทศกาลลิ้นจี่ฯ เป็นงานที่จัดสืบเนื่องติดต่อกันทุกปีเพื่อช่วยระบายผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง โดยบรรยากาศการซื้อขายลิ้นจี่ภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีบูทจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพดีไม่น้อยกว่า 40 บูท ซึ่งเกษตรกรขายในราคา กิโลกรัมละ 30 - 35 บาท หรือ 3 กิโลกรัม 100 บาท อย่างไรก็ตามปีนี้ทางจังหวัดมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 8,134 ตัน ซึ่งช่วงเวลาที่ลิ้นจี่จะออกมากที่สุด คือช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยร้อยละ 90 เป็นพันธุ์ฮงฮวย ที่เหลือเป็นพันธุ์ โอวเฮี๊ยะ ค่อม และพันธุ์จักรพรรดิ


lycheelychee2lychee3

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.