สถิติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชนฯ

 

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา  นางสมปอง  สายแดง สถิติจังหวัดพะเยา ในฐานะคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการดิจิทัลชุมชน ด้าน e - Commerce จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมหารือ การทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชน ด้าน e - Commerce จังหวัดพะเยา  โดยมี พ.อ.วิทยา ชัยสมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.(ท.) เป็นประธาน  จากนั้นได้นำคณะที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สถิติจังหวัด,ไปรษณีย์จังหวัด, องค์การโทรศัพท์จังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, พัฒนาชุมชนจังหวัดและเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อรายงานผลการดำเนินการและแผนการปฏิบัติงาน ไปยังนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย. ในฐานะประธานคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินงานโครงการดังกล่าว ต่อไป

dc

dc2

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.