สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์

4 
20170407091949
20170407092056
20170407092124 

วันที่ 6 เม.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นางสมปอง  สายแดง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพนักงานราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด-ฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยะบุรุษ ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง ทรงจัดระเบียบการปกครอง ด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์ และชอบด้วยยุติธรรม ทรงอาราธนาคณะสงฆ์ ร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์ พร้อมกันนั้นทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา อาทิ วรรณกรรมและงานศิลปหัตถกรรม อันงดงามเป็นแบบฉบับแก่ช่างรุ่นต่อมา ด้วยเหตุนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ ได้ศึกษาถึงพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการแล้ว จึงพร้อมใจกัน ถวายพระราชสมัญญาว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน28
อาทิตย์นี้49
เดือนนี้330
ทั้งหมด19040

Powered by Kubik-Rubik.de