24 ก.พ. 2560 ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559

 

      วันที่ 24 ก.พ. 60 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา   นางสมปอง สายแดง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา  ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดมีการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยมีหัวข้อการจัดงาน “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างของสังคม เพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนอื่น ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบเกียรติคุสำหรับบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านคนพิการ และมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

2017022411110411

20170224111215

IMG 0819

 

IMG 0830
IMG 0834

20170224144700

 

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้4
เมื่อวาน6
อาทิตย์นี้113
เดือนนี้394
ทั้งหมด19104

Powered by Kubik-Rubik.de