รายการเดินหน้าประเทศไทย "99 Digital Village pilot"


                 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560  นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ,กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ที โอ ที จำกัด (มหาชน),หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา และ
เปิดงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ FTTx  นำร่อง      “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน”  จากนั้นได้เดินทางไปมอบและทดสอบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ณ หมู่บ้านเซี๊ยะ อ.จุน จ.พะเยา และเดินทางเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลบ้านหนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โดยได้ให้สัมภาษณ์ในการถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย ซึ่งออกอากาศ ในวันพฤหัสบดี ที่  9 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

ที่มา: https://youtu.be/v41d2M6JIHE 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.