รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงาน "99 Digital Village pilot"

 

4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ)
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ FTTx  นำร่อง “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน”
ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที
สถิติจังหวัดพะเยา สถิติจังหวัดภาคเหนือตอนบน และหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ซึ่งจะเป็น
การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน โดยการนำระบบ e-Commerce สู่ชุมชน เกิดการสร้างงานนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ส่งผลให้การรักษาพยาบาลทั่วถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบ   e-Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกที่ให้กับชุมชน รวมถึงบริการภาครัฐ  e-Government เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในท้องถิ่น  

จังหวัดพะเยา มีโครงสร้่างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณสาย
เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ที่ติดตั้งไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2 อำเภอ 3 ตำบล 15 หมู่บ้าน ในจำนวนนี้มีอำเภอจุน 3 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านจุนพัฒนา ต.จุน ,หมู่ 13 บ้านค้างหงส์ใหม่ ต.จุน และ หมู่ที่ 4 บ้านเซี๊ยะ ต.จุน ซึ่งในวันนี้ได้มีพิธีมอบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ณ หมู่บ้านเซี๊ยะ ต.จุน อ.จุน  ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลบ้านหนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 

digital village

1486347058119


1486347034157


1486347040180


1486354136227


สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.